Nova Col·lecció Casamance: Shadows

La col·lecció “Ombres” reflecteix l’esperit de l’art pop i l’art urbà. Pels seus jocs d’ombres i llums, les seves línies vibrants, colors que es llegeixen en la transparència del fons, “Ombres” simbolitza la llibertat amb la qual s’expressen els artistes, és en la seva capacitat de trencar el convencional i proposar obres en constant renovació.

Pin It on Pinterest

Share This