Cortines, Cortines dia i nit

Cortines Dia i Nit

Els estors Nit i dia estan formats per bandes translúcides i opaques alternades. Quan les bandes es superposen, permeten tenir visió i llum exterior, i quan s’alternen la franja opaca sobre la translúcida, no hi ha visió des de l’exterior i es redueix el pas de llum directa de el sol.

De neteja senzilla amb aspirador o drap humit.