Teles i Teixits

Nova Col·lecció de Casamance: Shadows

Paret vermella amb dos bols i un gerro d'adorn sobre calaixera de fusta

Nova Col·lecció Casamance: Shadows

La col·lecció “Ombres” reflecteix l’esperit de l’art pop i l’art urbà. Per les seves jocs d’ombres i llums, les seves línies vibrants, colors que es llegeixen en la transparència de el fons, “Ombres” simbolitza la llibertat amb què s’expressen els artistes, és en la seva capacitat de trencar el convencional i proposar obres en constant renovació .